Cere Ofertă

Asociația de proprietari: cum se înființează și ce rol are

Conform legii nr. 230/2007, asociația de proprietari are rolul de a administra și gestiona proprietăți comune. Aceasta este responsabilă pentru implementarea drepturilor și obligațiilor pe care le au proprietarii.

Află din acest articol care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a înființa o asociație de proprietare și cum trebuie gestionată aceasta.

Prima întrunire

Înainte de adunarea generală de constituire, proprietarii din imobilele cu apartamente trebuie să se întâlnească pentru a se hotărî asupra înființării unei asociații de proprietari. Dacă există deja o asociație de locatari, proprietarii pot decide transformarea acesteia într-o asociație de proprietari.

Tot acum se decide și persoana, fizică ori juridică, responsabilă pentru realizarea acordului de asociere și a statului, referitor la termenul de încheiere al acestora. De asemena, se stabilește și data convocării adunării de constituire. Hotărârea este înregistrată prin intermediul unui proces-verbal ce trebuie semnat de către toți cei implicați.

Proprietarii trebuie anunțați despre adunarea generală de constituire printr-un afiș pus cu minim zece zile înainte ca această să aibă loc. Afișul trebuie amplasat într-un loc public și vizibil cu ușurință.

Decizia înființării

Decizia de a înființa o asociație de proprietari este stabilită prin acordul scris a cel puțin jumătate plus unu din totalul numărului de proprietari. Proprietarii includ atât persoanele care dețin un apartament, cât și cele care dețin alte spații, care nu sunt utilizate drept cămin.

Acest acord trebuie înregistrat printr-un tabel nominal, ce va fi anexat acordului de asociere. Tabelul trebuie să conțină neapărat următoarele date:

 • Numele complet al proprietarului;
 • Adresa;
 • CNP-ul, seria și numărul actului de identitate;
 • Numirea titlului de proprietare;
 • Data la care s-a luat hotărârea;
 • Semnătura.

Ce trebuie menționat în adunarea generală

Nu trebuie uitat faptul că, în cadrul adunării generale de constituire, se vor prezenta anumite informații relevante, precum:

 • Ce nume, formă juridică, durată de funcționare va avea asociația de proprietari, precum și stabilirea sediului său;
 • Menționarea scopului și obiectului de activitate pentru asociație;
 • Resursele financiare ale asociației, precum și structura veniturilor și a cheltuielilor;
 • Membrii asociației, drepturile și obligațiile lor;
 • Prezentarea structurii organizatorice, conducerea asociației, precum și modul de funcționare;
 • Distribuirea cheltuielilor pe care le are asociația de proprietari;
 • Contextul în care asociația ar putea fi dizolvată;
 • Opțiunile pentru soluționarea litigiilor, penalizările, cazurile de urgență în care accesul în spațiul deținut de tine este permis;
 • Crearea, dacă este nevoie, a unui spațiu de administrare creat special în acest sens, unde se vor încasa banii, păstra documentele etc.

Acordul pentru înființarea asociației de proprietari trebuie înregistrat printr-un proces verbal, în două exemplare originale. Toți cei care și-au dat acordul trebuie să semneze ambele copii.

Înregistrarea

Procesul verbal al adunării generale, acordul de asociere și cererea pentru a dobândi statutul de persoana juridică trebuie depuse și înregistrate la organul financiar local care are sub control clădirea.

Acordul de asociere trebuie să includă:

 • Adresa și individualizarea proprietății individuale, conform cu actul de proprietate;
 • Numele complet al proprietarilor;
 • Descrierea proprietății (descrierea clădirii, structura acesteia, câte etaje are, câte apartamente sunt și numărul de camere a acestora, dacă sunt spații ce nu sunt folosite drept locuință, precum și suprafața terenului ce aparține clădirii);
 • Enumerarea și descrierea părților ce fac parte din proprietatea comună;
 • Cota-parte indiviză ce aparține proprietarilor, în parte, din partea comună.

Asociația de proprietari va primi titlul de personalitate juridică pe baza semnării judecătorului-delegat numit la organul financiar local.

În cazul în care nu ai fost prezent la adunarea generală și dorești să faci parte din asociația de proprietari, trebuie doar să completezi o cerere scrisă. Nu sunt necesare alte documente ori formalități pentru aprobare.

Ce rol are asociația de proprietari

Din punct de vedere juridic, asociația de proprietari intră în categoria organizațiilor non-guvernamentale, recunoscută prin Legea asociațiilor de proprietari - oficial, legea 196 din 2018.

Asociația de proprietari are rolul de a reprezenta interesele persoanelor din blocul de locuințe în care a fost creată. Acestea includ drepturile, dar și obligațiile persoanelor, precum și modul în care va fi administrat spațiul comun. Legal, blocul de locuințe este cunoscut sub numele de condominiu.

Ce beneficii prezintă o asociație de proprietari

Lipsa unei asociații care să reprezinte drepturile proprietarilor dintr-un imobil face organizarea să fie dificilă. O asociație de proprietari este recunoscută drept persoană juridică și se bucură de drepturi în mod legal.

Aceasta include o serie de avantaje, precum:

 • Puterea legală de a organiza activități ce vor genera venituri (de exemplu, colectarea taxelor);
 • Se pot obține finanțări atractive pentru a reabilita, consolida sau moderniza clădirea, dobânda fiind subvenționată;
 • Există posibilitatea de a aplica programe sociale de ajutor în cazul locatarilor ce întâmpină dificultăți în a plăti datoriilor către stat;
 • Scutirea impozitelor pe venituri din închiriere în cazul spațiilor comune;
 • Nu mai trebuie plătit timbrul fiscal în cazul acțiunii în instanță contra furnizorilor de servicii publice ori a proprietarilor restanțieri;
 • Deschiderea unor conturi bancare în numele asociației de proprietari;
 • Contractele pentru prestarea serviciilor publice se pot negocia direct.

Asociația de proprietari este un ONG care reprezintă drepturile și obligațiile deținătorilor de imobile într-un condominiu. Așadar, înființarea ei trebuie organizată cât mai repede, în cazul în care nu există deja.