Cere Ofertă

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Castiga o masina electrica Dacia Spring”

Drumul spre casa, in Aqua City, este electric!

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE. DURATA CAMPANIEI. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

  1.1.        Organizatorul campaniei promotionale, ” Drumul spre casa” (denumita  in continuare “Campania”) este societatea AQUACITY DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în Bucuresti Sectorul 6, Intrarea ROCILOR, Nr. 12-16, C6, CAMERA 10, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/5945/2019, cod de inregistrare fiscala 41058409, cod IBAN: RO72 OTPV 1100 0122 3974 RO01, deschis la OTP BANK, reprezentata prin Rus Adrian-Ion, în calitate de Reprezentant.

  1.2.         Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial al campaniei promotionale (denumit in continuare “Regulamentul”), care are caracter obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul prin act aditional, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor, pe site-ul www.aquacity.ro, cu minim 2 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. Campania incepe pe 7 martie 2022.

1.3. Campania consta intr-un concurs prin care primele 50 de persoane care contracteaza un apartament de 2 sau 3 camere in blocul 2 din ansamblul Aqua City, incepand cu 7 martie, castiga prin tragere la sorti o masini electrica Dacia Spring.

1.4. Campania va fi comunicata catre public in mediul online prin campanii ppc specifice, pe site-ul organizatorului www.aquacity.ro, pe pagina de Facebook oficiala Aqua City, dar si offline in cadrul Salonului Imobiliar Bucuresti ce va avea loc la Palatul Parlamentului in perioada 15-17 aprilie.

 1.5. Campania se desfasoara in mediul online si offline conform unui plan ce cuprinde urmatoarele etape:

  • Incepand cu 7 martie 2022 concursul va fi promovat online, prin campanii de ppc ce au ca scop colectarea datelor unui numar cat mai mare de persoane interesate sa isi achizitioneze un apartament in Aqua City pe Landing Page-ul aquacity.ro/ro/oferta-lunii. Campania se va derula pana cand un umar de 50 de apartamente din Aqua City vor fi contractate.
  • Intra in concurs numai primele 50 de persoanele care semneaza un contract de rezervare si o promisiune de cumparare pentru un apartament de 2 sau 3 camere din Blocul 2, Aqua City.

 

  • 15-17 aprilie 2022 reprezinta perioada in care se desfasoara SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI unde si participantii la salon vor putea interactiona cu agentii de vanzari Aqua City si se vor putea inscrie in concurs prin semnarea unui contract de rezervare pentru un apartament de 2 sau 3 camere din blocul 2 din complexul imobiliar Aqua City.

 

  • Dupa epuizarea celor 50 de apartamente participante in joc, castigatorul va fi tras la sorti electronic, pe calculator, premiul pus in joc fiind o masina electrica Dacia Spring. In tragerea la sorti intra numai primele 50 de persoane care au semnat incepand cu 7 martie 2022 un contract de rezervare pentru un apartament de 2 sau 3 camere din Blocul 2, Aqua City.

 

SECTIUNEA 2. PARTICIPAREA LA CAMPANIE

  2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Partenerului media si ai celorlalte societati implicate in organizarea si derularea Campaniei.

  2.2. Participarea  la Campanie  implica  cunoasterea  si acceptarea  integrala,  expresa  si neechivoca a prezentului Regulament.

  2.3. In cadrul Campaniei, prin completarea datelor personale pe pagina online:

 www.aquacity.ro/ro/oferta-lunii

In cadrul acestei pagini, persoana care participa la Campanie si isi lasa datele personale (nume, adresa de email, numar de telefon) isi exprima consimtamantul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea programarii unei vizionari in Aqua City.

2.4. Se considera participante active la Campanie primele 50 de persoane care au semnat incepand cu 7 martie 2022 contractul de rezervare si promisiunea de cumparare a unui apartament in Aqua City.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1. Mecanismul Campaniei

Incepand cu 7 martie 2022 participantii se vor putea inscrie ca urmare a campaniilor media derulate in prezentrul concurs prin semnarea unui contract de rezervare si a promisiunii de cumparare corespunzatoare pentru un apartament de 2 sau 3 camere in blocul 2 din ansamblul rezidential Aqua City. Primii 50 participanti vor fi inclusi intr-o tragere la sorti electronice, castigatorul primind la finalul acesteia o masina electrica Dacia Spring. Pe pagina concursului  www.aquacity.ro/ro/oferta-lunii va exista un counter care va anunta saptamanal cate apartamente au mai ramas in joc.

 

Numai primii 50 de participanti care vor incheia un contract de rezervare si, implicit, vor semna promisiunea de cumparare pentru apartamentul ales din cadrul ansamblului Aqua City incepand cu 7 martie 2022 vor putea participa la tragerea la sorti.

Campania se incheie odata cu contractarea celor 50 de apartamente participante la joc si cu aflarea castigatorului prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va fi electronica, pe calculator si se va desfasura la sediul Aqua City din Intrarea Rocilor 12-16, Bucuresti. Castigatorul va fi contactat telefonic pentru a fi anuntat de castigarea premiului iar numele lui va fi publicat pe pagina de Facebook Aqua City. Castigatorul va putea intra in posesia premiului numai daca va finaliza achizitia prin semnatrea contractului de vanzare cumparare. Castigatorul va avea access deplin si permanent la masina dupa momentul semnarii contractului de vanzare -cumparare al apartamentului.

Mentionam ca organizatorul a demarat deja procedura de achizitie a masinii ce va fi oferita drept premiu in campanie, aceasta urmand sa ajunga fizic in Romania in a doua parte a acestui an. Din momentul intrarii in posesia masinii, Aqua City va asigura accesul permanent la masina castigatorului timp de 12 luni printr-un contract de comodat. Ulterior acestor 12 luni masina va fi trecuta integral pe numele posesorului. Aceasta procedura este impusa de legislatia in vigoare pentru achizitia si respectiv instrainarea masinilor electrice.

 3.2. Campania se aplica numai participantilor care au demarat achizitionarea unui apartament cu 2 sau 3 camere din Blocul 2 din cadrul ansamblului Aqua City, prin semnarea contractelor de rezervare sau/si promisiunilor de cumparare.

 3.2.1. Avansul minim este de 15% din  valoare apartamentului  la incheierea promisiunii de vanzare-cumparare .

3.3. Oferta din campania “Castiga o masina electrica Dacia Spring” nu se poate cumula cu alte discounturi sau promotii.

 

3.4         INREGISTRAREA PE LINK PENTRU A BENEFICIA DE INSCRIEREA IN CAMPANIE

3.4.1  Pentru a putea participa la aceasta campanie persoanele interesate trebuie sa acceseze incepand cu 7 martie 2022 pagina online a campaniei www.aquacity.ro/ro/oferta-lunii  (denumit in continuare “site-ul”) si sa isi inregistreze numele, numarul de telefon, adresa de e-mail in formularul special de pe pagina.

 3.4.2. Prin inregistrarea pe aceasta pagina, persoanele inscrise interesate isi vor exprima consimtamantul privind prelucarea datelor cu caracter personal ale acestora care vor fi accesate de catre Organizator.

3.4.3. Dupa inregistrare si numai  dupa exprimarea consimtamantului privind  prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele inregistrate vor fi sunate de operatorii call center in vederea programarii unei vizionari in cadrul ansamblului Aqua City.

3.4.4.  Organizatorul, prin reprezentantii sai, isi rezerva dreptul de a invalida conturile care nu au in mod e­vident datele de contact completate corect si integral (de exemplu, fara o adresa de e-mail valida sau un numar de telefon valid).

3.4.5. Ulterior vizionarii, cei interesati vor semna un contract de rezervare si o promisiune de cumparare pentru un apartament in Aqua City, intrand astfel in tragerea la sorti ce are drept premiu o masina electrica Dacia Spring.

SECTIUNEA 4. PREMIUL CAMPANIEI

4.1. Premiul oferit in cadrul Campaniei este o masina electrica Dacia Spring si se castiga prin tragere la sorti  ELECTRONICA, pe calculator, odata cu contractarea celor 50 de apartamente participante joc.

4.2. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii sau cadouri si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani.

4.3. Un participant poate fi inclus de mai multe ori in tragerea la sorti electronica, in functie de numarul de apartamente pe care le achizitioneaza. De exemplu, daca participantul achizitioneaza 2 apartamente, numele lui va aparea de 2 ori in tabelul electronic din care se face tragerea la sorti. Premiu castigat nu se poate cumula cu alte discounturi sau oferte.

SECTIUNEA 5. LITGII. LEGEA APLICABILA

5.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

5.2. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 6. PRELUNGIREA/INTRERUPEREA / INCETAREA /INCHEIEREA CAMPANIEI

6.1. Castigatorul intra in posesia premiului numai dupa semnarea contractului de vanzare-cumparare, cu indeplinirea tuturor conditiilor acestuia.

6.2. Campania poate fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, determinata de imposibilitatea de a continua din motive independente de vointa sa. In situatia aparitiei unui astfel de caz, Organizatorul va anunta Participantii prin afisarea anuntului pe site-ul www.aquacity.ro, cu 2 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarii.

6.3. lnformarea despre stadiul campaniei se va afisa pe site-ul www.aquacity.ro, obligatia participantilor la promotie fiind de a se informa periodic despre actualizarile aparute pe perioada campaniei, incetare, prelungire si incheiere.

SECTUNEA 7. DIVERSE

7.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii inscrisi in Campanie isi exprima consimtamantul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea participarii la Campanie, comandarii si primirii voucherelor cu premiile Campaniei, stabilirii unei vizionari in cadrul showroomului Organizatorului si, dupa caz, pentru activitati ulterioare de marketing direct, doar in cazul persoanelor care si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens.

7.2. La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia, precum si cu Regulamentul (UE) 2016/679 A L PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

 7.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte asemenea actiuni din partea unui participant care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii sau pe ceilalti participanti, putand lua inclusiv masura eliminarii respectivului participant din Campanie. Exemple (nelimitative) de cazuri: dubla inregistrare in Campanie sau falsul in declaratii.

 7.4. Regulamentul Oficial al Campaniei a fost publicat incepand cu data de 7 martie 2022 pe site-ul www.aquacity.ro si va fi disponibil gratuit.