Cere Ofertă

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI “CEL MAI SIMPATIC ANIMAL DE COMPANIE”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE. DURATA CAMPANIEI. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

  1.1.        Organizatorul campaniei promotionale, ”Cel mai simpatic animal de companie” (denumita  in continuare, Campania”) este societatea AQUACITY DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în Bucuresti Sectorul 6, Intrarea ROCILOR, Nr. 12-16, C6, CAMERA 10, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/5945/2019, cod de inregistrare fiscala 41058409, cod IBAN: RO72 BTRLRONCRT0500384501, deschis la Banca Transilvania, Agentia Libertatii, reprezentata prin Rus Adrian-Ion, în calitate de Reprezentant.

  1.2.         Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial al campaniei promotionale (denumit in continuare, Regulamentul”), care are caracter obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul prin act aditional, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor, pe site-ul www.aquacity.ro, cu minim 2 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

 1.3. Campania va fi comunicata catre public in mediul online prin intermediul site-ului www.aquacityro , Facebook si Instagram (denumite in continuare “Partener Media”), in calitate de Prestator.

1.4. Campania se desfasoara in mediul  online  conform unui plan si cuprinde urmatoarele etape: (i) perioada 16-24 mai 2022 reprezinta perioada de inregistrare in vederea participarii Ia Campanie;

  1. PARTICIPAREA LA CAMPANIE

  2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Partenerului media si ai celorlalte societati implicate in organizarea si derularea Campaniei.

 2.2. Participarea  Ia Campanie  implica  cunoasterea  si acceptarea  integrala,  expresa  si neechivoca a prezentului Regulament.

 2.3. In cadrul Campaniei, participantii vor posta o fotografie cu animalul lor de companie, precum si numele acestuia, in sectiunea de comentarii a anuntului de concurs postat pe pagina oficiala de Facebook Aqua City: https://www.facebook.com/aquacity.ro/photos/a.1067928603393802/2130029567183695.

 2.4. Se considera participant activ acela care pe intreaga perioada de derulare a Campaniei, posteaza o fotografie cu cu animalul sau de companie si numele acestuia in sectiunea de comentarii a concursului postat pe pagina oficiala de Facebook Aqua City.

 SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI

 3.1  Pentru a putea participa Ia aceasta campanie persoanele interesate trebuie sa posteze o fotografie cu animalul lor de companie, precum si numele acestuia, in sectiunea de comentarii a anuntului de concurs postat pe pagina oficiala de Facebook Aqua City: https://www.facebook.com/aquacity.ro/photos/a.1067928603393802/2130029567183695, in perioada 16-24 mai 2022.

 3.2. Prin postarea unei poze cu animalul lor de companie pe pagina de Facebook Aqua CIty, isi vor exprima consimtamantul privind prelucarea datelor cu caracter personal ale acestora care vor fi accesate de catre Organizator.

 3.3.  Organizatorul, prin reprezentantii sai, isi rezerva dreptul de a invalida si bloca postarile pozelor care contin mesaje inadecvate, obscene, vulgare sau care pot avea conotatii discriminatorii la adresa unor minoritati, rase, popoare, categorii sociale, sexe.

 SECTIUNEA 4. PREMIUL CAMPANIEI

 4.1. Premiul oferit in cadrul Campaniei este urmatorul: un voucher in valoare de 200 lei la un magazin dedicat animalelor de companie, pentru achizitia unei casute potrivite animalutului castigator.

 4.2 Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii sau cadouri si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani.

 SECTIUNEA 5. LITGII. LEGEA APLICABILA

 5.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii Ia Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din localitatea Organizatorului.

 5.2. Legea aplicabila este legea romana.

 SECTIUNEA 6. PRELUNGIREA/INTRERUPEREA / INCETAREA /INCHEIEREA CAMPANIEI

 6.1. Campania poate fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, determinata de imposibilitatea de a continua din motive independente de vointa sa. In situatia aparitiei unui astfel de caz, Organizatorul va anunta Participantii prin afisarea anuntului pe site-ul www.aquacity.ro, cu 2 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarii.

 6.2. lnformarea despre stadiul campaniei se va afisa pe site-ul www.aquacity.ro, obligatia participantilor Ia promotie fiind de a se informa periodic despre actualizarile aparute pe perioada campaniei, incetare, prelungire si incheiere.

 SECTUNEA 7. DIVERSE

 7.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii inscrisi in Campanie isi exprima consimtamantul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea participarii Ia Campanie, comandarii si primirii formularelor de inregistrare si, dupa caz, pentru activitati ulterioare de marketing direct, doar in cazul persoanelor care si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens.

 7.2. La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter personal si Iibera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001si normelor emise in aplicarea acesteia, precum si cu Regulamentul (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind Iibera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

 7.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte asemenea actiuni din partea unui participant care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii sau pe ceilalti participanti, putand lua inclusiv masura eliminarii respectivului participant din Campanie. Exemple (nelimitative) de cazuri: folosirea de fotografii fara drept de autor, copiate sau editate, false.

7.4. Participanti isi asuma intreaga raspundere pentru informatiile transmise si pentru detinerea drepturilor de autor pentru fotografiile cu care participa la concurs.

7.5. Regulamentul Oficial al Campaniei a fast publicat incepand cu data de 16 mai 2022 pe site-ul www.aquacity.ro si va fi disponibil gratuit.